Aktuálne informácie:
MÁME PRE VÁS OTVORENÉ

Návšteva Kliniky YES VISAGE a jej BEAUTY zóny vrátane kaderníctva neodporuje lockdownu a aktuálnym opatreniam COVID-19

Striktne využívame bezpečnostné pomôcky pre maximálnu bezpečnosť klientov.

Prim. MUDr. Martin Molitor, Ph.D., MBA

Uznávaný popredný plastický chirurg s bohatou českou aj zahraničnou praxou vrátane pedagogickej činnosti. Je členom Spoločnosti plastickej chirurgie pri ČLSJEP, Spoločnosti pre využitie laseru v medicíne pri ČLSJEP, členom spoločnosti estetickej chirurgie pri ČLSJEP, členom medzinárodnej spoločnosti pre plastickú, rekonštrukčnú a estetickú medicínu IPRAS (International Plastic, Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery) a medzinárodnej spoločnosti pre plastickú a estetickú chirurgiu ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery). Je tiež čestným profesorom Rumunskej spoločnosti plastickej chirurgie.

Promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, v postgraduálnom štúdiu a získaní veľkého doktorátu (titulu PhD.), potom ďalej pokračoval na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzite v Brne.

Medzi jeho bohaté pôsobenie v praxi patrí Pôrodnícko-gynekologická klinika Fakultnej nemocnice v Olomouci, Klinika plastickej a estetickej chirurgie Fakultnej nemocnice u Sv. Anny v Brne, oddelenie plastickej a estetickej chirurgie Krajskej nemocnice Tomáše Bati v Zlíne, kde pôsobil ako primár. V Prahe pôsobí ako uznávaný lekár a prednosta kliniky plastickej chirurgie Nemocnice na Bulovce a zároveň je primárom plastickej chirurgie Kliniky YES VISAGE. Mimo kliniky sa venuje tiež pedagogickej činnosti a svoje skúsenosti ďalej predáva ako odborný asistent na 1.lekárskej fakulte University Karlovy v Prahe a ako odborný asistent Subkatedry plastickej chirurgie Institutu postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve v Prahe.

Do jeho praxe patria tiež zahraničné stáže a prax. Medzi tie najzaujímavejšie patrí stáž v austrálskej Sydney v The Microsearch Foundation of Australia, kde pôsobil ako vedecký pracovník na poli výskumu transplantácie ruky. Zúčastnil sa opakovane medzinárodnej humanitárnej misie v Sierra Leone, kde pôsobil ako špecialista na rekonštrukčnej chirurgii a chirurgii ruky.

Intenzívne sa venuje tiež vedeckej činnosti a je autorom a spoluautorom viac než stovky článkov v domácich aj zahraničných odborných časopisoch, je spoluautorom šiestich českých aj zahraničných odborných monografií a autorom a spoluautorom viac než sto štyridsať prednášok na kongresoch doma i v zahraničí.

Fotogaléria Fotogaléria

Videogaléria Videogaléria