MUDr. Tibor Molčan

Špecialista cievnej chirurgie

Oceňovaný a uznávaný špecialista cievnej chirurgie s bohatou praxou u nás aj v zahraničí. Je členom Európskej a Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie.

 • Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity J. A. Komenského v Bratislave. Do jeho postgraduálneho štúdia patrí atestácia z chirurgie I. stupňa v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave a o päť rokov neskôr tu zložil aj Štátnu špecializačnú skúšku z odboru cievnej chirurgie.

 • Svoje prvé pracovné skúsenosti nadobudol na kardiochirurgickej klinike ÚKVCH v Bratislave a v Ústave kardiovaskulárnych chorôb (súčasnom NÚSCCH) v Bratislave na oddelení cievnej chirurgie najskôr ako mladý sekundárny lekár, neskôr ako starší sekundárny lekár až po zástupcu primára. Svoje ďalšie bohaté pracovné skúsenosti ďalej získaval na oddelení cievnej chirurgie a kardiochirurgickom oddelení Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach a neskôr pôsobil dlhodobo ako primár Oddelenia cievnej chirurgie vo Fakultnej nemocnici Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. V posledných rokoch pracoval tiež na Oddelení cievnej chirurgie Chirurgickej kliniky v Nových Zámkoch.

   

  Do jeho bohatej praxe patria taktiež zahraničné stáže. Medzi najzásadnejšie patrí stáž na cievnom a kardiochirurgickom oddelení vo Všeobecnej nemocnici v Toronte v Kanade, na cievnom a kardiochirurgickom oddelení v Univerzitnej nemocnici vo švajčiarskom Berne, na oddelení kardiochirurgie v Univerzitnej nemocnici v nemeckom Bonne a tiež pôsobenie na oddelení kardiochirurgicko-intenzívnej starostlivosti v Univerzitnej nemocnici vo Viedni v Rakúsku. Ďalej sa zúčastnil významných medzinárodných workshopov, napr. International Vascular Workshop XIV v Rakúsku či 10th Interntional Course on Vascular Surgery with angiologic and angiographic topics and practical training sessions v Nemecku.

  V predchádzajúcich rokoch sa intenzívne venoval pregraduálnym a postgraduálnym prednáškam pre slovenských i zahraničných študentov medicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave a Zdravotníckej Univerzity Sv. Alžbety v Trnave. Na tému cievnej chirurgie a kardiochirurgie prednášal tiež na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave.

  Za jeho prácou a projektmi stojí tiež bohatá publikačná a editorská činnosť. Je autorom 15 publikácií v českých medicínskych odborných časopisoch, 136 prednášok a spoluautorom 110 prednášok a odborných publikácií.

  V súčasnej dobe je členom tímu Kliniky YES VISAGE, kde pôsobí ako skúsený špecialista cievnej chirurgie.

Špecializácia