MDDr. Nicole Kufelová

Špecialistka na estetickú a anti-agingovú medicínu

Kvalifikovaná lekárka, špecialistka na korektívnu, estetickú a anti-agingovú medicínu.

  • Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2017 pokračuje v doktorandskom štúdiu na 2. lekárskej Fakulte Univerzity Karlovej a zároveň tu pôsobí ako profesorka. V rámci sebavzdelávania sa aktívne zúčastňuje tuzemských i zahraničných kongresov, seminárov, workshopov pre profesionálov z oblasti anti-agingovej estetickej medicíny a korektívnej dermatológie.

  • Prvé praktické skúsenosti získala na Lekárskej Fakulte v Olomouci a potom vo Fakultnej Nemocnici v Motole, kde pôsobí ako lekárka a zároveň ako univerzitná profesorka vyučuje študentov. Ďalšiu prax získala na významných súkromných klinikách v Prahe. Je členom Českej lekárskej komory.

MUDr. Kuftová

Špecializácia