doc. MUDr. Lubomír Novák, CSc.

Vedúci lekár preventívnej medicíny

Špecialista preventívnej medicíny na Klinike YES VISAGE

  • Absolvoval Fakultu všeobecného lekárstva (FVL) Karlovej Univerzity v Prahe, počas štúdia získal cenu za najlepšiu študentskú odbornú prácu FVL. Atestoval z klinickej biochémie a vnútorného lekárstva.

  • Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil ako odborný asistent a vedecký ašpirant v I. ústave pre biochémiu a toxikológiu FVL UK Praha, potom ako odborný lekár na IV. internú kliniku FVL UK Praha. Ako odborný lekár pracoval tiež v súkromnom zdravotníckom zariadení Salve Sinuhet a v rovnakom čase aj ako riaditeľ zdravotného odboru ČNZP. Ďalších desať rokov pôsobil na poste odborného lekára, neskôr primára interného oddelenia a vedúceho Výskumného a diagnostického centra GHC. Tu viedol rutinné laboratóriá pre hematológiu a klinickú biochémiu a súčasne experimentálnu diagnostiku týkajúcu sa starnutia.

    Venoval sa vedeckovýskumnej činnosti, získal cenu Českej biochemickej spoločnosti za vedeckovýskumné výsledky. V rokoch 1996-2000 bol hlavným riešiteľom grantového projektu UK týkajúceho sa starnutia. Je autorom a spoluautorom mnohých pôvodných prác prevažne na tému energetického metabolizmu a starnutia. Venuje sa publikačnej činnosti predovšetkým na tému starnutia, únavového syndrómu a cielenej prevencie. Etabloval sa tiež ako prekladateľ Harperovej biochémie. Pravidelne sa zúčastňuje svetových AMWC kongresov s aktívnou prezentáciou výsledkov (Monako 2008 a 2009). V rámci študijného pobytu dlhodobo pôsobil na Klinike Grosshadern v Mníchove a na Univerzite v Berne, kde tiež prednášal študentom.

    Je členom Českej spoločnosti klinickej biochémie, Českej internistickej spoločnosti, World Society of Interdisciplinary AntiAging Medicine (WOSIAM) a je členom vedeckej rady a predsedom Etickej komisie GHC Genetics.

Špecializácia